Fritidsgård

På Spånga Folkan finns en av Spångas tre fritidsgårdar. Fritidsgården på Spånga Folkan drivs i regi av Ad Acta Fritid AB på uppdrag av Spånga Tensta stadsdelsförvaltning. Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år och är en öppen verksamhet. I samarbete med fritidsgården anordnas även nattvandringar och aktiviteter fyra kvällar i veckan.

Öppethållande
Måndag, tisdag, onsdag (18-22) och fredag (19-24)

Kontaktperson: Anders Hedlund
E-post: anders@adactafritid.se

Läs mer på Ad Acta Fritid AB:s hemsida här.