Spånga Folkan

VILL DU BLI EN SPÅNGA FOLKAN VOLONTÄR?

ENGAGERA DIG

BLI SPÅNGA FOLKAN MEDLEM

En gatuvy över Spånga Folkan

Spånga Folkans Vänförening bildades 2003 och stödjer aktiviteter som genomförs på Spånga Folkan opera, balett, jazz- och populärkonserter, teater och annan programverksamhet.

Vi välkomnar dig att bli medlem och stödja Spånga Folkan. Allt arbete i vänföreningen sker ideellt och alla krafter används för att säkerställa att Spånga Folkan förblir den mötesplats för människor och idéer som Spånga Folkan alltid varit.

Flygeln

vad ingår i medlemskapet ?

Medlems förmåner

Medlemsförmåner i Spånga Folkans Vänförening:

• Årsmöte där det förutom ordinarie mötesförhandlingar bjuds på förtäring.
• Spånga Folkans julmiddag med verksamhetsinformation, förtäring och underhållning.
• Medlemmar som arbetar frekvent bjuds dessutom av Spånga Folkan på en årlig dagsutflykt.

Sociala medier

Ett sätt att bidra till att sprida vår verksamhet på Folkan är att dela våra inlägg på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Vårt program finner ni på vår webbsida där du kan se vad som är på gång.

Stadgar

Spånga Folkans Vänförening bildades 2003-03-06 med ändamål enligt stadgarna:
Spånga Folkans vänförening, är en politiskt och religiöst oberoende förening med syfte att
stödja den verksamhet som under Spånga Medborgarhusförening bedrivs i Spånga Folkan. Stödet till Spånga Folkan utformas i samråd med Spånga Medborgarhusförenings styrelse och kan utgöra såväl praktiskt arbete, PR-verksamhet som idéer för ny/förändrad verksamhet.

Vill du arbeta aktivt eller vara en passiv medlem gör då så här:

Medlemskap i vänföreningen erhålles genom insändandet av årsavgiften om 150 kronor,
till föreningens postgiro 21 47 00-7. Glöm ej att ange avsändare, adress och gärna din e-post adress.