Bli Spånga Folkan Vän

– Varför bli Spånga Folkan Vän?

Spånga Folkans Vänförening stödjer alla aktiviteter som genomförs på Spånga Folkan. Det kan vara t.ex. inom jazz- och populärkonserter, teater, opera, balett samt många andra typer av programverksamhet.

Vi välkomnar dig att bli medlem och stödja Spånga Folkan. Det finns flera förmåner med att vara Spånga Folkan Vän.

– Hur kan jag vara Spånga Folkan Vän?

Allt arbete i vänföreningen sker ideellt och alla krafter används för att säkerställa att Spånga Folkan förblir den mötesplats för människor och idéer som Spånga Folkan alltid varit.

Vill du arbeta aktivt eller vara passiv medlem gör då så här:

Betala in årsavgiften, 150 kronor, på PlusGiro 214700-7 och ange namn, adress och e-mailadress, som underlättar för Spånga Folkans Vänförening att kommunicera med dig. Skriv dessutom om du är intresserad av att arbeta aktivt.

Vårt program finns på vår program-sida där du kan se vad som är på gång. På vår hemsida kan du dessutom läsa mera om Spånga Folkan.

– Vad innebär det att vara Spånga Folkan Vän?

Medlemsförmåner i Spånga Folkans Vänförening:

Årsmöte där det förutom ordinarie mötesförhandlingar bjuds på förtäring och underhållning.

Spånga Folkans julmiddag med verksamhetsinformation, förtäring och underhållning.

40 kronors rabatt på ordinarie biljettpriser för opera och balettföreställningar.

Medlemmar som arbetar frekvent bjuds dessutom av Spånga Folkan på en årlig dagsutflykt.

Välkommen!