Styrelse

Nedanstående personer valdes vid föreningsstämman 19-04-04

Vid frågor eller funderingar tveka inte kontakta någon i styrelsen.

Ordförande   Sissela Boman      Sisbo064@gmail.com

Kassör            Leif Lennbom        leif.lennbom@gmail.com

Sekreterare   Sten Jacobson       jacobson.ms@gmail.com

Ledamot        Ulf Eriksson           monicatornblad@yahoo.se

Ledamot        Maria Shahin         ochgottis@live.se

Ledamot       Renate Gullstrand renatestefanic@gmail.com