Styrelse

Nedanstående personer valdes vid föreningsstämman 2020-09-15

Vid frågor eller funderingar tveka inte kontakta någon i styrelsen.

Ordförande   Björn Begner                           bjorn@begnerargenturer.se

Kassör            Leif Lennbom                           leif.lennbom@gmail.com

Sekreterare   Sten Jacobson                          jacobson.ms@gmail.com

Ledamot        Sisela Boman                             sisbo064@gmail.com

Ledamot        Christina Lilja Sundin            christinaliljasundin@yahoo.se

Ledamot       Renate Gullstrand                     renatestefanic@gmail.com

Ledamot       Håkan Serdén                              serden@telia.com

Suppleant       Carin Lemmberg                      carin.lemberg@gmail.com

Suppleant        Annika Larsson Taleporou  annika.taleporou@live.com