Styrelse

Nedanstående personer valdes vid föreningsstämman 2018-03-07

Vid frågor eller funderingar tveka inte, kontakta någon i styrelsen.

 

Ordförande Ninos Shahin ninosshahin@icloud.com
Valberedning Björn Begner bjorn@begneragenturer.se
Kassör Leif Lennbom leif.lennbom@gmail.com
Sekreterare Erik Lindberg erik.lindberg@blavagen.nu
Ledamot Sissela Boman sissela.boman@tele2.se
Ledamot Ulf Eriksson monicatornblad@yahoo.se
Suppleant Maria Shahin ochgottts@live.se
Suppleant Andreas Catalan adcmusik@gmail.com
Suppleant Renata Gullstrand renatastefanic@gmail.com