Bli Spånga Folkan Vän

Spånga Folkans Vänförening stödjer aktiviteter som genomförs
på Spånga Folkan inom opera, balett, jazz- och populärkonserter,
teater och annan programverksamhet.
Vi välkomnar dig att bli medlem och stödja Spånga Folkan.
Allt arbete i vänföreningen sker ideellt och alla krafter används
för att säkerställa att Spånga Folkan förblir den mötesplats för
människor och idéer som Spånga Folkan alltid varit.
Vill du arbeta aktivt eller vara passiv medlem gör då så här:
Betala in årsavgiften, 150 kronor, på PlusGiro 214700-7 och
ange namn, adress och e-mailadress, som underlättar för Spånga
Folkans Vänförening att kommunicera med dig. Skriv dessutom
om du är intresserad av att arbeta aktivt.
Vårt program finns utlagt på www.spangafolkan.se där du kan se
vad som är på gång. På vår hemsida kan du dessutom läsa mera
om Spånga Folkan.
Medlemsförmåner i Spånga Folkans Vänförening:

 • Årsmöte där det förutom ordinarie mötesförhandlingar bjuds
  på förtäring och underhållning.
 • Spånga Folkans julmiddag med verksamhetsinformation,
  förtäring och underhållning.
 • 40 kronors rabatt på ordinarie biljettpriser för opera och
  balettföreställningar.
 • Medlemmar som arbetar frekvent bjuds dessutom av Spånga
  Folkan på en årlig dagsutflykt.