Bli Spånga Folkan Vän

Spånga Folkans Vänförening stödjer aktiviteter som genomförs på Spånga Folkan inom opera, balett,
jazz- och populärkonserter, teater och annan programverksamhet. Vi välkomnar dig att bli medlem och stödja Spånga Folkan. Allt arbete i vänföreningen sker ideellt och alla krafter används för att säkerställa att Spånga Folkan förblir den mötesplats för människor och idéer som Spånga Folkan alltid varit.

Vill du arbeta aktivt eller vara passiv medlem gör då så här:
Betala in årsavgiften, 150 kronor, PlusGiro 214700-7 och ange namn, adress/mailadress, (underlättar  det för Spånga Folkans Vänförening att kommunicera med dig). Skriv om du är intresserad av att arbeta aktivt.
Vårt program finns utlagt på www.spangafolkan.se där du kan se vad som är på gång.
På vår hemsida kan du läsa mera om Spånga Folkan.

Medlemsförmåner i Spånga Folkans Vänförening:

  • Årsmöte där det förutom ordinarie mötesförhandlingar bjuds
    på förtäring och underhållning.
  • Spånga Folkans julmiddag med verksamhetsinformation,
    förtäring och underhållning.
  • Medlemmar som arbetar frekvent bjuds dessutom av Spånga
    Folkan på en årlig dagsutflykt.